Poznávačky


6. ročník

Houby

naučitpřezkoušet

Hmyz - brouci

naučitpřezkoušet

Hmyz - dvoukřídlí, blanokřídlí,...

naučitpřezkoušet

Hmyz - motýli

naučitpřezkoušet

Hmyz s proměnou nedokonalou

naučitpřezkoušet

Měkkýši

naučitpřezkoušet

Pavoukovci a korýši

naučitpřezkoušet

Žahavci, ploštěnci a hlísti

naučitpřezkoušet

Řasy a prvoci

naučitpřezkoušet

7. ročník

Jarní byliny - březen

naučitpřezkoušet

Jarní byliny - duben

naučitpřezkoušet

Jarní byliny - květen

naučitpřezkoušet

Listnaté stromy

naučitpřezkoušet

Nahosemenné

naučitpřezkoušet

Výtrusné rostliny

naučitpřezkoušet

Obojživelníci

naučitpřezkoušet

Ptáci - pěvci

naučitpřezkoušet

Ptáci u vody

naučitpřezkoušet

Ptáci v lese a na loukách

naučitpřezkoušet

Ryby mořské

naučitpřezkoušet

Ryby sladkovodní

naučitpřezkoušet

8. ročník

Savci 1 - hmyzožravci, hlodavci, letouni, zajíci

naučitpřezkoušet

Savci 2 - šelmy

naučitpřezkoušet

Savci 3 - kopytníci, chobotnatci

naučitpřezkoušet

Savci 4 - ptakořitní, vačnatci, chudozubí, primáti

naučitpřezkoušet

9. ročník

Horniny

naučitpřezkoušet