Nahosemenné


Seznam druhů:


cykasy

cykas japonský

jinany

jinan dvoulaločný

jehličnany

borovice černá
borovice kleč
borovice lesní
borovice vejmutovka
cedr libanonský
cypřišek
douglaska tisolistá
jalovec obecný
jedle bělokorá
modřín opadavý
smrk pichlavý
smrk ztepilý
tis červený
zerav západní