Řasy a prvoci


Seznam druhů:


bičíkovci

trypanozóma spavičná

kořenonožci

měňavka velká
mřížovec

nálevníci

trepka velká

výtrusovci

toxoplasma
zimnička třetidenní

červené řasy

ruducha

hnědé řasy

chaluha
rozsivka

zelené řasy

krásnoočko
pláštěnka
porost locikový
šroubatka
váleč koulivý
žabí vlas
zelenivka
zrněnka