Obojživelníci


Seznam druhů:


žáby

blatnice skvrnitá
kuňka žlutobřichá
ropucha obecná
ropucha zelená
rosnička zelená
skokan hnědý
skokan zelený

mloci

čolek horský
čolek obecný
čolek velký
mlok skvrnitý