Horniny


Seznam druhů:


hlubinné vyvřeliny

gabro
žula

výlevné vyvřeliny

čedič
láva
znělec

úlomkovité usazeniny

jíl
jílovitá břidlice
písek
pískovec
slepenec
štěrk

chemické usazeniny

travertin
vápenec krasový

organogenní usazeniny

černé uhlí
hnědé uhlí
rašelina
ropa
vápenec

přeměněné horniny

fylit
mramor
rula
svor