Měkkýši


Seznam druhů:


plži

hlemýžď zahradní
homolice
modranka karpatská
okružák ploský
ostranka jaderská
páskovka keřová
plovatka bahenní
plzák lesní
plzák španělský

mlži

hřebenatka kuchyňská
perlorodka říční
škeble rybničná
slávka jedlá
srdcovka jedlá
ústřice jedlá
velevrub malířský
zéva obrovská

hlavonožci

chobotnice pobřežní
krakatice obrovská
oliheň
sépie obecná